Trochę teorii

Teoria

Badania nieniszczące konstrukcji wykonuje się w celu wykrycia nieciągłości jej elementów: lanych, kutych, walcowanych lub spawanych, w celu ich wyeliminowania, dla zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach ich eksploatacji.

 

W procesie technologicznym wytwarzania konstrukcji, wykonuje się badania międzyoperacyjne i odbiorcze (końcowe), w celu potwierdzenia braku wad niedopuszczalnych, z punktu widzenia bezpiecznej eksploatacji konstrukcji, które mogłyby powstać w procesie produkcyjnym zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm lub Towarzystw Klasyfikacyjnych, którym dana konstrukcja podlega.

 

Konstrukcje będące już w eksploatacji, bada się na istnienie pęknięć, rozwarstwień, korozyjnej utraty grubości, wówczas, gdy nastąpi awaria, uzasadniona obawa, że obiekt jest w stanie krytycznym, przy planach wykorzystania konstrukcji do innych celów lub po upłynięciu terminu eksploatacji przewidzianego Prawem Budowlanym. 

 

W takiej sytuacji często zachodzi potrzeba oceny stanu technicznego całej konstrukcji (ATCS), co wymaga wykonania określonych badań o liczności pozwalającej opracować wyniki statystycznie, w celu orzeczenia, czy konstrukcja w aktualnym stanie może być nadal eksploatowana, i z jakim prawdopodobieństwem pewności. W takiej sytuacji inwestor często oczekuje jeszcze odpowiedzi na pytanie: "jak długo jeszcze może być eksploatowana" lub "co należy zrobić, żeby przywrócić konstrukcji zdolność eksploatacyjną".