O firmie

O firmie

PROGAMMA zajmuje się wykonaniem badań nieniszczących i ekspertyz technicznych obejmujących zakres posiadanych uprawnień.


Badania nieniszczące konstrukcji wykonuje się w celu wykrycia nieciągłości występujących w jej elementach: lanych, kutych, walcowanych lub spawanych, w celu ich wyeliminowania oraz dla zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach eksploatacji.


Metody, którymi posługuje się laboratorium pozwalają na uzyskanie informacji o wadach spawalniczych, technologicznych i eksploatacyjnych obiektu będącego przedmiotem badania bez spowodowania zmian jego cech użytkowych.


Badania mogą być przeprowadzane w różnych stadiach procesu produkcyjnego: od kontroli materiałów wyjściowych, poprzez kontrole międzyoperacyjne, do kontroli odbiorczej, także w czasie eksploatacji, tj. w warunkach laboratoryjnych, przemysłowych i polowych.

 

Działamy na terenie całego kraju.


Serdecznie zapraszamy do współpracy.